Oferty pracy
 1. RATOWNIK WODNY
 2. KUCHARZ
 3. KELNER
 4. POMOC KUCHENNA
 5. PRACOWNIK TECHNICZNY
 6. PRACOWNIK GOSPODARCZY
 7. PRACOWNIK SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO
 8. RECEPCJONISTA/KASJER
 9. SPECJALISTA DO SPRAW ZAOPATRZENIA
RATOWNIK WODNY
REF: Ratownik Wodny DOT

„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.  ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko

RATOWNIK WODNY (ref: RATOWNIK WODNY DOT )

 

Oferujemy:

Pracę w nowoczesnym obiekcie, doskonale przygotowanym do obsługi sportowców, grup korzystających z oferty konferencyjnej, klientów biznesowych oraz miłośników aktywnego wypoczynku i odnowy biologicznej. Zespół tworzy w pełni profesjonalną firmę, której siłę stanowi suma indywidualności jej pracowników. Możliwość dołączenia do doświadczonych specjalistów, których łączy zaangażowanie w rozwój firmy, myślenie biznesowe, kreatywności oraz szacunek do Klienta. Stawka godzinowa 17,60 zł/h.


Wymagania niezbędne:

 1. Zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Ukończony kurs oraz posiadanie uprawnień do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
 4. Posiadanie aktualnych uprawnień Ratownika Wodnego lub wyższe;
 5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 6. Umiejętność obsługi komputera oraz powszechnych urządzeń elektronicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Punktualność, dyspozycyjność, uczciwość,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność za realizowane zadania,
 4. systematyczność i konsekwencja w działaniu,
 5. komunikatywność, dokładność, otwartość.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;
 4. Kopie dodatkowych dokumentów, potwierdzeń posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 5. opinie, referencje

Sposób składania dokumentów: 

 • osobiście lub pocztą na adres „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 97 – 410 Kleszczów z dopiskiem „ref: Ratownik Wodny DOT”
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@kompleks-solpark.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „ref: Ratownik Wodny DOT”

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane rekrutacją prosimy o dopisanie w swoim zgłoszeniu następujacego oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solpark Kleszczów sp. z o.o. siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………... Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji."

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy dopisać następujące oświadczenie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solpark Kleszczów w Kleszczowie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Soplark Kleszczów sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie." 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych. 
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Solpark Kleszczów sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy.

Sprawdź co serwujemy site.clock site.movie

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij